आर्थिक प्रस्ताव "Financial Evaluation Form" खोलिने सम्वन्धि सुचना : Tyre-Tube || Nepal Airlines Corporation
आर्थिक प्रस्ताव "Financial Evaluation Form" खोलिने सम्वन्धि सुचना : Tyre-Tube

25 Nov, 2018


आर्थिक प्रस्ताव "Financial Evaluation Form" खोलिने सम्वन्धि सुचना
(प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७५।०८।०९)

यस निगम अन्र्तगत ग्राउण्ड सपोर्ट विभागलाई आवश्यक पर्ने Tyre/Tube हरु आपूर्ति गर्नका लागि मिति २०७५-०६-११ गते गोरखापत्रमा प्रकाशित शिलबन्दी बोलपत्र आवहान सम्बन्धी सूचना अनुसार पूर्व–योग्यता तथा प्राविधिक मूल्याकंन पश्चात छनोट भएका बोलपत्रदाताहरुको आर्थिक प्रस्ताव (Financial Evaluation Form) निम्न बमोजिमको मिति, स्थान तथा समयमा खोलिने जानकारी सबैमा सूचित गरिन्छ ।

मिति :– २०७५÷०८÷१६
स्थान :– ग्राउण्ड सपोर्ट विभाग, त्रि.अ.वि.
समय :– १४ः०० बजे

    नेपाल वायुसेवा निगम
ग्राउण्ड सपोर्ट विभाग
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल काठमाडौं
फोन नं.४४७०७४६