पिकअप गाडी खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आह्वान || Nepal Airlines Corporation
पिकअप गाडी खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आह्वान

11 Apr, 2018


नेपाल वायुसेवा निगम
साधारण सेवा तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन विभाग
सवारी शाखा
कान्तिपथ, काठमाडौ
सम्पर्क फोन नं. : ४२२०७५७ Ext. 3113

पिकअप गाडी खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आह्वान । 
(प्रथम पटक प्रकाशित मिति : २०७४-१२-२८)


यस निगमलाई आवश्यक Single Cab Pick-up गाडी खरिद गर्नुपर्ने भएको हुँदा योग्य बोलपत्रदाताहरुबाट e-bidding/e-GP को माध्यमबाट बोलपत्र आव्हानको सूचना प्रकाशित गरिएको छ । यस सम्बन्धी थप जानकारीको लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको वेबसाइट www.bolpatra.gov.np/egp साथै निगमको सवारी शाखामा समेत सम्पर्क राख्न सकिने  छ  ।