पुनः दोस्रो सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना : Double  Pickup Van with Truck Bed || Nepal Airlines Corporation
पुनः दोस्रो सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना : Double  Pickup Van with Truck Bed

19 May, 2017


नेपाल वायुसेवा निगम
ग्राउण्ड सपोर्ट विभागलाई
आवश्यक पर्ने "Double  Pickup Van with Truck Bed " आपूर्ति गर्ने
पुनः दोस्रो सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना
(प्रकाशित मिति २०७४/०२/०५ )


यस नेपाल वायुसेवा निगम अन्तर्गत ग्राउण्ड सपोर्ट विभाग त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागी यस चालु आर्थिक वर्ष २०७३।७४ को अन्त्य सम्ममा आपूर्ति गर्ने गरि तपसिलमा उल्लेखित General Requirement Standards अनुसारको Double Pickup Van with Truck Bed ,चार (४) थान आवश्यक भएको हुँदा निगमले तोकेको शर्तहरुको अधिनमा रही सिलबन्दी बोलपत्र फारम संग संलग्न उल्लेखित पूर्व योग्यता पुगेका आपूर्तिकर्ताहरुले मात्र यो सूचना गोरखापत्रमा प्रथम पटक प्रकाशित भएको मितिले ०८ औं दिन, दिनको १२ः०० बजे सम्म वा उक्त दिन सार्वजनिक विदा पर्न गएमा विदा पछि कार्यालय खुलेको पहिलो दिन, दिनको १२ः०० वजे भित्र निगमले उपलव्ध गराईएको बोलपत्र फाराम रितपूर्वक भरी आफुले आपूर्ति गर्ने Double Pickup Van with Truck Bed को विस्तृत Technical Specification प्रमाणित गर्ने कागजात सहित निगमको ग्राउण्ड सपोर्ट विभाग, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पेश गर्नु हुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । प्राप्त सिलबन्दी बोलपत्र फारामहरु सोही दिन, दिनको १४ः०० बजे खोलिने छ । साथै बोलपत्र फाराम निगमको ग्राउण्ड सपोर्ट विभागबाट प्राप्त गर्न सकिनेछ ।

 General Specification of Double Pick-up Van with Truck Bed

Required Quantity

 04

 

 S.No.

 Specification Heads

 Requirements

 01.

 Engine

 Diesel, 4 Cylinder,4 Stroke, Naturally aspirated

 02.

 Transmission

 Minimum: 5 Speed Manual Transmission

 03.

 Cabin Type

 Double Cab

 04.

 Ground Clearance

 Minimum: 170 mm

 05.

 Steering Type

 Power Steering


नेपाल वायुसेवा निगम
ग्राउण्ड सपोर्ट विभाग
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल काठमाडौं 
फोन नं.४४७०७४६