बिराटनगर स्थित भवन भाडामा दिइने शिलबन्दी बोलपत्र आब्हान || Nepal Airlines Corporation
बिराटनगर स्थित भवन भाडामा दिइने शिलबन्दी बोलपत्र आब्हान

05 Nov, 2018


प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७५।०७।१९


  यस निगमको बिराटनगर महानगरपालिका वार्ड नं. ९ रोडशेष,मलायारोड स्थित भवनको बी ब्लक तर्फ पहिलो तला ३२०० स्क्वायर फिट र दोस्रो तला ३२०० स्क्वायर फिट तथा ए ब्लक तर्फ पहिलो तला २००० स्क्वायर फिट (कार्यालयको निवास प्रयोजन) गरी जम्मा ८४०० स्क्वा.फिट  फल्याट एकमुष्ठ दुई वर्षको लागि भाडामा दिइने भएको हुँदा इच्छुक सरकारी अर्ध सरकारी,बित्तिय संस्था एवं व्यक्तिहरुबाट शिलबन्दी बोलपत्र आब्हान गरिन्छ । बोलपत्र फाराम यो सूचना कान्तिपुर दैनिकमा प्रथम पटक प्रकाशित भएको मितिले पन्ध्रौ दिनभित्र रु.१०००। (अक्षेरुपी एक हजार मात्र, पछि फिर्ता नहुने ) तिरी निगमको पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय बिराटनगर बाट प्राप्त गर्न सकिने छ । प्राप्त बोलपत्रमा उल्लेखित प्रावधान एवं शर्तहरुको अधिनमा रही यो सूचना कान्तिपुर दैनिकमा प्रथम पटक प्रकाशित भएको मितिले सोह्रौ दिन, दिनको १२ः०० बजेसम्म निगमको  बिराटनगर स्थित कार्यालयमा दर्ता गराई सक्नुपर्ने छ र सोही दिन दिनको १४ः०० बजे निगमको क्षेत्रीय कार्यालय विराटनगरमा शिलबन्दी बोलपत्र खोलिने छ ।

 

Click here for the details.

नेपाल बायुसेवा निगम 
पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय 
बिराटनगर ।     
 


Download ( 49.96kB )