बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना : Tow Tractor || Nepal Airlines Corporation
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना : Tow Tractor

05 Jun, 2017


बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
(प्रकाशित मितिः २०७४/०२/२२)

नेपाल वायुसेवा निगम, ग्राउण्ड सपोर्ट विभागलाई आवश्यक पर्ने Tow Tractor  आपूर्ति गर्नका लागि सिलबन्दी बोलपत्रको सूचना मिति २०७३/१२/०३ गते गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित भए अनुसार म्याद भित्र प्राप्त भएका सिलबन्दी बोलपत्रहरु मध्ये तपशिलमा उल्लेखित बोलपत्रदाताको बोलपत्र सारभूतरुपमा प्रभावग्राही भएको हुंदा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २७ को उपदफा २ बमोजिमको प्रयोजनार्थ जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

बोलपत्रको सूचना प्रकाशित मिति 

बोलपत्रदाताको नाम, ठेगाना

 मू.अ.क. सहितको रकम

 

२०७३/१२/०३

 

 

M/S New P.R. Suppliers,
Biratnagar -5, Morang.

 

 

रु. ६६,३२,५००/००

 

 

 

नेपाल वायुसेवा निगम
ग्राउण्ड सपोर्ट विभाग
त्रिभुवन अन्तराष्ट्यि विमानस्थल,
काठमाण्डौं ।
फोन नं. ४४७०७४६