भ्यान खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान || Nepal Airlines Corporation
भ्यान खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान

10 Dec, 2017


नेपाल वायुसेवा निगम
साधारण सेवा तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन विभाग
सवारी शाखा
कान्तिपथ, काठमाडौ
सम्पर्क फोन नं. : ४२२०७५७ Ext. 3113

भ्यान खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान । 
(प्रथम पटक प्रकाशित मिति : २०७४-०८-२४)


यस निगमलाई आवश्यक केहि भ्यान खरिद गर्नुपर्ने भएको हुँदा योग्य बोलपत्रदाताहरुबाट  सिलबन्दी बोलपत्र (e-bidding/e-GP) को माध्यमबाट पेश गर्न बोलपत्र आव्हानको सूचना प्रकाशित गरिएको छ । यस सम्बन्धी थप जानकारीको लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको वेबसाइट www.bolpatra.gov.np/egp साथै निगमको सवारी शाखामा समेत सम्पर्क राख्न सकिने  छ  ।