मौजुदा सूची दर्ता गर्ने बारेको सूचना || Nepal Airlines Corporation
मौजुदा सूची दर्ता गर्ने बारेको सूचना

26 May, 2017


नेपाल वायुसेवा निगम
मौजुदा सूची दर्ता गर्ने बारेको सूचना
(प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७४।०२।१२)

यस निगमलाई आर्थिक वर्ष २०७४÷२०७५ को लागि तपसिलमा उल्लेखित आवश्यक पर्ने विभिन्न सामानहरु आपूर्ति तथा मर्मत सम्भार गर्न ईच्छुक रजिष्टर्ड फर्म वा कम्पनीहरुको सूची दर्ता गराउनुपर्ने भएकोले सम्बन्धित विषयको कारोवार गर्न स्वीकृति प्राप्त गरेका फर्म वा कम्पनीहरुको आफूले आपूर्ति गर्ने सामान वा मर्मत संभार सम्बन्धि विवरण सहित फर्म दर्ता  प्रमाण पत्र, मूल्य अभिबृद्दि करको प्रमाणपत्र र आ.व. २०७२र७३ को कर चुक्ता प्रमाणपत्रका प्रतिलिपिहरु साथमा राखी यो सूचना प्रथम पटक प्रकाशित भएको मितिले ३० औं दिनभित्र तपसिलमा उल्लेखित विवरण मध्ये कुन कुन कार्य वा आपूर्ति गर्न सूची दर्ता गर्ने हो सो को छुट्टाछुट्टै निवेदन र पं्रमाणपत्रहरुको प्रतिलिपि राखी यस विभागको खरिद शाखामा आवेदन दिन हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । आवेदकहरुलाई मौजुदा सूचीमा समावेश गर्ने वा नगर्ने सम्पूर्ण अधिकार यस निगममा निहित रहनेछ । थप जानकारी चाहिएमा यस विभागको खरिद शाखामा सम्पर्क राख्न सकिने छ ।

                                        तपसिल
    सि.नं. सूची दर्ता गर्नुपर्ने कार्यको विवरण

१)   छपाई तथा स्टेसनरी सामानहरु आपूर्ति गर्ने ।
२)   यूनिफर्म सम्बन्धी सामानहरु आपूर्ति गर्ने ।
३)   फर्निचर, फिक्चर तथा फर्निसिंग सम्बन्धि सामानहरु आपूर्ति गर्ने ।
४)   ईलेक्ट्रोनिक्स, ईलेक्ट्रिकल तथा सञ्चार सम्बन्धि सामानहरु आपूर्ति तथा मर्मत कार्यहरु गर्ने ।
५)   कम्प्यूटर, प्रिन्टर तथा कम्प्युटर सम्बन्धि सामानहरु आपूर्ति तथा मर्मत कार्यहरु गर्ने ।
६)   सेनेटरी तथा हार्डवेयर सम्बन्धि सामानहरु आपूर्ति गर्ने ।
७)   क्याटरिंग सम्बन्धि सामानहरु आपूर्ति गर्ने ।
८)   सिभिल निर्माण तथा मर्मत संभार कार्यहरु गर्ने ।
९)   सफ्टवेयर (Software) सम्बन्धि कार्यहरु गर्ने ।
१०)  गाडी तथा मोटरसाइकलका पार्टपूर्जाहरु र वर्कसप इक्विपमेन्ट आदि आपूर्ति गर्ने ।
११)  इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडरको काम गर्ने ।
१२)  गाडी तथा मोटरसाइकलहरु मर्मत गर्ने ।    
१३)  Lubricants  
१४)  विविध

नेपाल वायुसेवा निगम
साधारण सेवा तथा सम्पत्ति ब्यबस्थापन बिभाग
कान्तिपथ, न्यूरोड, काठमाण्डौं ।
फोन नं. ४२४८६१२, ४२२०७५७ भ्हत। २२१२