लिलाम बिक्री सम्बन्धी पुनः दोश्रो सिलबन्दी बोलपत्रको सूचना || Nepal Airlines Corporation
लिलाम बिक्री सम्बन्धी पुनः दोश्रो सिलबन्दी बोलपत्रको सूचना

31 Jan, 2019


नेपाल वायुसेवा निगम
ग्राउण्ड सपोर्ट विभाग
त्रिभुवन अन्तराष्ट्यि विमानस्थल
लिलाम बिक्री सम्बन्धी
पुनः दोश्रो सिलबन्दी बोलपत्रको सूचना
(प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७५।१०।१७)

यस निगमको ग्राउण्ड सपोर्ट विभाग अन्र्तगत रहेका पुराना तथा प्रयोगमा नआएका ग्राउण्ड इक्विपमेण्ट जे जस्तो अवस्थामा छन् सोही अवस्थामा लिलाम बिक्री गर्नुपर्ने भएकोले तपशिल बमोजिमका सामानहरु लिलाम सकार गर्न चाहने इच्छुक व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीहरुबाट लिलाम सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान गरिन्छ । यो सूचना गोरखापत्रमा प्रथम पटक प्रकाशित भएको मितिले १५ औं दिन भित्र बोलपत्र फाराम  निगमको ग्राउण्ड सपोर्ट विभाग, एयरपोर्टबाट रु. २,०००।०० (रुपैंया दुई हजार) (पछि फिर्ता नहुने) तिरी खरिद गर्नु पर्नेछ । सिलबन्दी बोलपत्र दाखिला गर्ने अन्तिम दिन (सार्वजनिक बिदा पर्न गएमा त्यसको भोलीपल्ट) दिनको १२ः०० बजे सम्ममा दाखिला गरिसक्नु पर्नेछ । प्राप्त सिलबन्दी बोलपत्रहरु सोही दिन दिनको १४ः०० बजे बोलपत्रदाता वा निजको अधिकार प्राप्त प्रतिनिधि (अधिकारनामा पत्र) समक्ष खोलिनेछ । बोलपत्र खोल्नका लागि बोलपत्रदाता वा निजको अधिकार प्राप्त प्रतिनिधिको अनुपस्थितिले कुनै बाधा पर्नेछैन । 

तपशिल

S.No.

Equipments

Qty.

Minimum

Amount Rs.

S.No.

Equipments

Qty.

Minimum

Amount Rs.

01.

GPU (Generator) -2000 Amp

1

38,600.00

08.

RAMP Vehicle (MARUTI VAN)

1

     24,400.00

02.

GPU (Generator) – 90-100 KVA

1

58,066.00

09.

Ramp Tata Mobile

2

    69,400.00

03.

Hobart Pax Step

2

1,81,440.00

10.

Ramp Tata Mobile

1

    25,000.00

04.

Pax Step

2

3,39,600.00

11.

High Loader

1

 3,20,000.00

05.

Belt Loader

3

1,46,940.00

12.

High Loader

1

 3,60,000.00

06.

Air Starter

1

  15,700.00

13.

Water Truck

1

 1,50,000.00

07.

Push Back Tractor

1

 2,54,020.00

 

 

 

 

 

 

 Total Rs. (S.No. 1-13)

 

19,83,240.00

 

 

 13% VAT Extra Rs.

 

  2,57,821.20

 

 

Total Amount Rs.

 

22,41,061.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अन्य जानकारीका लागि ग्राउण्ड सपोर्ट विभाग फोन नं. ४४७०७४६ मा दिनको १४ः०० बजे देखि १७ः०० बजे सम्म संम्पर्क राख्न सकिनेछ ।   


नेपाल वायुसेवा निगम
ग्राउण्ड सपोर्ट विभाग
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल काठमाडौं 
फोन नं.४४७०७४६