लिलाम बिक्री सम्बन्धि बोलपत्र आव्हान : पुराना तथा काम नलाग्ने सामानहरु || Nepal Airlines Corporation
लिलाम बिक्री सम्बन्धि बोलपत्र आव्हान : पुराना तथा काम नलाग्ने सामानहरु

03 Mar, 2017लिलाम बिक्री सम्बन्धि बोलपत्र आव्हान
(प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७३ । ११ । २०)

निगमको कान्तिपथस्थित केन्द्रिय कार्यालयमा रहेका पुराना तथा काम नलाग्ने सामानहरु लिलाम बिक्री गर्ने भएको हुंदा, कालो सूचिमा नपरेका ईच्छुक ब्यक्ति वा संघ संस्थाहरुबाट सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान गरिन्छ । बोलपत्र फाराम, यो सुचना गोरखापत्रमा प्रकाशित मितिले २१ दिन (उक्त दिन बिदा हुन गएमा त्यस पश्चात कार्यालय खुलेको दिन) भित्र रु. १,०००।— (अक्षरुपीः रुपैंया एक हजार, फिर्ता नहुने) तिरी निगमको दर्ता चलानी शाखाबाट प्राप्त गर्न सकिने र प्राप्त बोलपत्रमा उल्लेखित प्रावधान एवं शर्तहरुको अधिनमा रहि यो सुचना गो. प. मा प्रथम पटक प्रकाशित मितिले २२ औं दिन (उक्त दिन बिदा हुन गएमा त्यस पश्चात कार्यालय खुलेको दिन) भित्र दिनको १२ : ०० बजे सम्ममा दर्ता गराई सक्नु पर्ने र सोही दिनको १४ : ३० बजे निगमको केन्द्रिय कार्यालयस्थित सम्पति ब्यवस्थापन तथा सवारी महाशाखामा बोलपत्रदाता वा निजको प्रतिनिधिको रोहवरमा  सो बोलपत्र खोलिने छ ।

साधारण सेवा तथा सम्पत्ति ब्यबस्थापन बिभाग,
                                                                                                                                                  नेपाल वायुसेवा निगम,
                                                                                                                                                  कान्तिपथ, काठमाण्डौं ।