सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना : Automotive Lubricant || Nepal Airlines Corporation
सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना : Automotive Lubricant

30 Oct, 2017


नेपाल वायुसेवा निगम
ग्राउण्ड सपोर्ट विभागलाई
आवश्यक पर्ने "Automotive Lubricant" आपूर्ति गर्ने
सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना
(प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७४।०७।१३)


यस नेपाल वायुसेवा निगम अन्तर्गत ग्राउण्ड सपोर्ट विभाग, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागी यस चालु आर्थिक वर्ष २०७४।७५ को अन्त्य सम्म र आगामी आ.व. २०७५।७६ को प्रथम चौमासिक सम्ममा आपूर्ति गर्ने गरि Automotive Lubricant आवश्यक भएको हुँदा  निगमले तोकेको शर्तहरुको अधिनमा रही योग्यता (सिलबन्दी बोलपत्र फारम संग संलग्न) पुगेका आपूर्तिकर्ताहरुले यो सूचना गोरखापत्रमा प्रथम पटक प्रकाशित भएको मितिले ३० औं दिन, दिनको १२ः०० बजे सम्म वा उक्त दिन सार्वजनिक विदा पर्न गएमा विदा पछि कार्यालय खुलेको पहिलो दिन, दिनको १२ः०० वजे भित्र निगमले उपलव्ध गराईएको बोलपत्र फाराम रितपूर्वक भरी आफुले आपूर्ति गर्ने वस्तु हरुको विस्तृत Technical Specification सहित निगमको ग्राउण्ड सपोर्ट विभाग, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पेश गर्नु हुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।


नेपाल वायुसेवा निगम
ग्राउण्ड सपोर्ट विभाग
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल काठमाडौं
फोन नं.४४७०७४६