सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान : प्राईभेट कारहरु भाडामा लिने सम्बन्धी || Nepal Airlines Corporation
सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान : प्राईभेट कारहरु भाडामा लिने सम्बन्धी

26 Apr, 2017


सूचना
प्राईभेट कारहरु भाडामा लिने सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान

(प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७४-०१-१३ गते)

निगमले २ (दुई) बर्षको लागि ई.सं. २००५ वा सो भन्दा नयाँ मोडेलका तथा १०८० सि.सि. वा सोभन्दा बढि सि.सि. का राम्रो कन्डिसनका १५ (पन्ध्र) थान (२५% थपघट गर्न सकिने गरि) प्राइभेट कारहरु बोलपत्र फाराममा निगमले तोकिएअनुसारको समय र स्थानमा चलाउने गरी स्वीकृत प्राप्त कम्पनी वा फर्मबाट भाडामा लिनुपर्ने भएकोले यो सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान गरिएको छ । बोलपत्र फाराम यो सूचना गोरखापत्रमा प्रकाशित भएको मितिले ३० दिन भित्र रु. ३,०००।– (अक्षरुपीः तीन हजार मात्र, फिर्ता नहुने) तिरी निगमको केन्द्रीय कार्यालय कान्तिपथ, काठमाण्डौ स्थित दर्ता चलानी शाखाबाट कार्यालय खुल्ला रहने समयभित्र प्राप्त गर्न सकिने छ । यस सूचनाको आधारमा प्राप्त बोलपत्रहरु बोलपत्रमा उल्लेखित प्रावधान र शर्तहरुको अधीनमा रही यो सूचना गोरखापत्रमा प्रकाशित भएको मितिले ३१ औं दिनभित्र दिनको १२ः०० बजे सम्ममा सिलबन्दी बोलपत्र दर्ता गराई सक्नुपर्ने र सोही दिनको १४ः०० बजे निगमको साधारण सेवा तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागमा सिलबन्दी बोलपत्रदाता वा निजको प्रतिनिधिको रोहवरमा सो बोलपत्र खोलिनेछ । बोलपत्र खरिद गर्ने अन्तिम दिन र खोल्ने दिन सार्वजनिक विदा पर्न गएमा उक्त दिनहरु क्रमशः त्यसको भोलिपल्ट कार्यालय खुल्ला रहने दिनलाई मानिनेछ । थप जानकारीको लागि निगमको सवारी शाखामा सम्पर्क राख्नुहोला । 

नेपाल वायुसेवा निगम
साधारण सेवा तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन विभाग
कान्तिपथ, काठमाण्डौ ।