सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान : Prefab shed construction || Nepal Airlines Corporation
सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान : Prefab shed construction

04 Dec, 2018


नेपाल वायूसेवा निगम
साधारण सेवा तथा सम्पत्ति ब्यबस्थापन बिभाग

सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान
(प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७५ । ८ । १८) 

यस निगमको त्रिभुबन अन्र्तराष्ट्रिय बिमानस्थलस्थित Ground Support Department को Ground Handling Staff को लागि prefab shed construction निमार्ण कार्य गराउन पर्ने भएको हुंदा, नेपाल सरकारवाट सो सम्बन्धि कार्य गर्न ईजाजतपत्र प्राप्त ईच्छुक अनुभबी कम्पनीहरुबाट सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान गरिन्छ । बोलपत्र फारम, यो सूचना गोरखापत्रमा प्रथम पटक प्रकाशित मितिले ३० दिन भित्र कार्यालय खुल्ने समयमा रु. १,०००।—    (अक्षरुपी ः रुपैया एक हजार मात्र, फिर्ता नहुने) तिरी निगमको दर्ता चलानी शाखाबाट प्राप्त गर्न सकिनेछ । प्राप्त बोलपत्रमा उल्लेखित प्राबधान एवं शर्तहरुको अधिनमा रहि यो सूचना गोरखापत्रमा प्रथम पटक प्रकाशित भएको मितिले ३१ औं दिन भित्र दिनको १२ ः ०० बजेसम्ममा दर्ता गर।ईसक्नुपर्ने र सोही दिन दिनको १४ : ०० बजे यस निगमको सम्पत्ति ब्यबस्थापन तथा सवारी महाशाखामा बोलपत्रदाता वा निजको प्रतिनिधिको रोहबरमा सो बोलपत्र खोलिनेछ । यदि उक्त दिन सार्वजनिक वा कुनै आकस्मिक विदा पर्न गएमा त्यसको भोलिपल्ट कार्यालय खुला रहने दिनलाई मानिने छ । यस सम्बन्धि बिस्तृत जानकारी प्राप्त बोलपत्रको वेभ साईटमा पनि हेर्न सकिनेछ ।