सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान : Training Centre को लागि Rennovation || Nepal Airlines Corporation
सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान : Training Centre को लागि Rennovation

13 Dec, 2017


नेपाल वायूसेवा निगम
साधारण सेवा तथा सम्पत्ति ब्यबस्थापन बिभाग
                   

सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान
(प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७४ । ८ । २७) 

यस निगमको कुलेश्वरस्थित घरमा Training Centre को लागि Rennovation कार्य गराउन पर्ने भएको हुंदा, नेपाल सरकारवाट सो सम्बन्धि कार्य गर्न ईजाजतपत्र प्राप्त ईच्छुक अनुभबी कम्पनीहरुबाट सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान गरिन्छ । बोलपत्र फारम, यो सूचना गोरखापत्रमा प्रथम पटक प्रकाशित मितिले ३० दिन भित्र कार्यालय खुल्ने समयमा रु. १,०००।— (अक्षरुपी : रुपैया एक हजार मात्र, फिर्ता नहुने) निगमको दर्ता चलानी शाखाबाट प्राप्त गर्न सकिनेछ । प्राप्त बोलपत्रमा उल्लेखित प्राबधान एवं शर्तहरुको अधिनमा रहि यो सूचना गोरखापत्रमा प्रथम पटक प्रकाशित भएको मितिले ३१ औं दिन भित्र दिनको १२ : ०० बजेसम्ममा दर्ता गर।ईसक्नुपर्ने र सोही दिन दिनको १५ :०० बजे यस निगमको सम्पत्ति ब्यबस्थापन तथा सवारी महाशाखामा बोलपत्रदाता वा निजको प्रतिनिधिको रोहबरमा सो बोलपत्र खोलिनेछ । यदि उक्त दिन सार्वजनिक वा कुनै आकस्मिक विदा पर्न गएमा त्यसको भोलिपल्ट कार्यालय खुला रहने दिनलाई मानिने छ ।