सिलबन्दी वोलपत्र आव्हान: TAAS (Transit/Turnaround Aircraft Cabin Cleaning (TACC), Aircraft Thorough Cabin Cleaning (ATCC), Aircraft Exterior-Fuselage Cleaning (AEFC), Supply of  Cleaner-Helper Manpower (SCHM) || Nepal Airlines Corporation
सिलबन्दी वोलपत्र आव्हान: TAAS (Transit-Turnaround Aircraft Cabin Cleaning (TACC), Aircraft Thorough Cabin Cleaning (ATCC), Aircraft Exterior-Fuselage Cleaning (AEFC), Supply of  Cleaner-Helper Manpower (SCHM)

17 Oct, 2017


(पुनः प्रथमपटक प्रकाशित मिति : २०७४-०६-३१ गते)
TAAS (Transit/Turnaround Aircraft Cabin Cleaning (TACC), Aircraft Thorough Cabin Cleaning (ATCC), Aircraft Exterior/Fuselage Cleaning (AEFC), Supply of  Cleaner/Helper Manpower (SCHM) को लागी सिलबन्दी वोलपत्र आव्हान सम्वन्धि सूचना

यस विभागले दैनिक सरदर ५० वटा अन्तराष्ट्रिय तथा आन्तरिक वायुसेवाको लागि भूमिस्थ सेवा प्रदान गर्नु पर्र्ने Transit/Turnaround जहाजहरुको Cabin Cleaning र Aircraft/GS Equipment हरुको भित्री-वाहिरी-सरसफाई गर्ने कार्यको साथै तालिम प्राप्त सरसफाई सम्वन्धि जनशक्ति आपूर्ति गर्ने कार्यको लागि नेपाल सरकारबाट सरसफाई कार्यको लागि इजाजतपत्र प्राप्त इच्छुक रजिष्टर्ड फर्मबाट तीन वर्ष (३ वर्ष) को लागि साथै आपसी सहमति मा थप २ वर्ष (दुई वर्ष) थप्न सक्ने गरि सिलबन्दी वोलपत्र फाराममा उल्लेखित बुँदा तथा अनुसुचीहरु पूर्ण पालना हुनेगरी सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान गरिन्छ । 

उपरोक्त सिलबन्दी बोलपत्र फाराम यो सूचना गोरखापत्रमा प्रथमपटक प्रकाशित मितिले ३० दिनभित्र निगमको ग्राउण्ड सपोर्ट विभाग बाट प्राप्त गर्न सकिनेछ भने यो सूचना गोरखापत्रमा प्रथमपटक प्रकाशित मितिले ३१ औं दिनभित्र दिनको १७ः०० बजेभित्र यस निगमको ग्राउण्ड सपोर्ट विभागमा सिलबन्दी बोलपत्र दर्ता गराइसक्नुपर्नेछ । विस्तृत विवरण वोलपत्र फारममा उल्लेख गरिएको छ ।
यससम्बन्धी अन्य कुनै थप जानकारी चाहिएमा यस निगमको ग्राउण्ड सपोर्ट विभागको प्रशासन शाखामा सम्पर्क राख्न सकिनेछ । 


नेपाल वायुसेवा निगम
ग्राउण्ड सर्पोट विभाग
टे.नं.— ०१–४४७०७४६
 


Download ( 40.54kB )