सवारी साधन स्पेयर पार्टस् खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान || Nepal Airlines Corporation
सवारी साधन स्पेयर पार्टस् खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान

24 Oct, 2017नेपाल वायुसेवा निगम
साधारण सेवा तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन विभाग
सवारी शाखा
कान्तिपथ, काठमाडौ
सम्पर्क फोन नं. : ४२२०७५७ Ext: 3113

सवारी साधन स्पेयर पार्टस् खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान । 
(प्रथम पटक प्रकाशित मिति : २०७४-०७-०७)


यस निगमलाई आ.व. २०७४÷७५ लागि आवश्यक पर्ने सवारी स्पयेर पार्टस् खरिद गर्नुपर्ने भएको हुँदा योग्य बोलपत्रदाताहरुबाट सिलबन्दी बोलपत्र (e-bidding/e-GP) को माध्यमबाट पेश गर्न बोलपत्र आव्हानको सूचना प्रकाशित गरिएको छ । यस सम्बन्धी थप जानकारीको लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको वेबसाइट www.bolpatra.gov.np/egp साथै निगमको सवारी शाखामा समेत सम्पर्क राख्न सकिने  छ  ।