DOUBLE CAB PICK UP VAN आपूर्ति गर्ने सम्बन्धि सूचना वमोजिम Financial Evaluation Form खोलिने सम्वन्धमा || Nepal Airlines Corporation
DOUBLE CAB PICK UP VAN आपूर्ति गर्ने सम्बन्धि सूचना वमोजिम Financial Evaluation Form खोलिने सम्वन्धमा

05 Jun, 2017


नेपाल वायुसेवा निगम
ग्राउण्ड सपोर्ट विभाग
DOUBLE CAB PICK UP VAN आपूर्ति गर्ने सम्बन्धि सूचना वमोजिम Financial Evaluation Form खोलिने सम्वन्धमा ।
(सूचना प्रकाशित मिति २०७४-०२-२२)

नेपाल वायूसेवा निगम अन्र्तगत ग्राउण्ड सपोर्ट विभाग त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल भित्र सञ्चालनको लागी आवश्यक “DOUBLE CAB PICK UP VAN’’ आपूर्ति गर्ने सम्वन्धि मिति २०७४-०२-०५ गते प्रकाशित सूचना बमोजिम प्राविधिक मूल्याङकन पश्चात तल उल्लेखित आपूर्ति कर्ताको Financial Evaluation Form मिति २०७४-०२-२८ गते खोलिने छ ।

सि.नं. आपूर्तिकर्ताको नाम ठेगाना
०१ Agni incorporated Pvt. Limited पानी पोखरी, काठमान्डौ नेपाल

नेपाल वायूसेवा विभाग
ग्राउण्ड सपोर्ट विभाग
त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल
फो नं. ४४७०७४६