Manual Baggage Tags  सम्बन्धी भुलसुधार || Nepal Airlines Corporation
Manual Baggage Tags  सम्बन्धी भुलसुधार

16 Apr, 2018


Manual Baggage Tags  सम्बन्धी भुलसुधार
( प्रकाशित मिति २०७५।०१।०३)

नेपाल वायुसेवा निगमको मिति २०७५।०१।०२ मा प्रकाशित शिलबन्दी दरभाउपत्रको सूचनामा दरभाउपत्रको अन्तिम मिति २०७५।०१।१७ हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकोले सच्याइएको छ ।


                                                       
नेपाल वायुसेवा निगम
साधारण सेवा तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन विभाग
न्यूरोड, कान्तिपथ, काठमाडौं ।
सम्पर्क फोन नं. ४२४८६१२, ४२२०७५७ एक्सटेशन नं. २२१२