Sealed Quotation Notice for Broadband Internet Connectivity || Nepal Airlines Corporation
Sealed Quotation Notice for Broadband Internet Connectivity

26 May, 2017


        गोप्य सिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वान
(प्रथमपटक प्रकाशित मिति : २०७४/०२/१२)
                            
नेपाल वायुसेवा निगमको कान्तिपथस्थित प्रधान कार्यालय तथा त्रि.अ.विमानस्थलस्थित निगमको कार्यालयहरुमा Broadband Internet Connectivity सेवा आवश्यक भएको हुनाले नेपाल सरकारबाट सम्बन्धित क्षेत्रको इजाजत प्राप्त इच्छुक फर्म ÷कम्पनीहरुबाट यो सूचना गोरखापत्रमा प्रथमपटक प्रकाशित भएको मितिले १५ औं दिन दिनको १२ः०० बजेसम्म वा उक्त दिन सार्वजकि बिदा पर्न गएमा बिदापछि  कार्यालय खुलेको पहिलो दिन दिनको १२ः०० बजेभित्र निगमले उपलब्ध गराएको दरभाउपत्र खरिद गरि रीतपूर्वकको  सिलबन्दी दरभाउपत्र निगमको केन्द«ीय कार्यालय, दर्ता/चलानी शाखा कान्तिपथ, काठमाडौँमा पेश गर्न हुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । उक्त सेवा एक वर्षको लागि हुनेछ र सेवा सन्तोषजनक भएमा थप एक वर्षको लागि नविकरण गर्न सकिने छ ।