Thermal  Boarding Pass सम्बन्धी भुलसुधार || Nepal Airlines Corporation
Thermal  Boarding Pass सम्बन्धी भुलसुधार

02 Nov, 2018


Thermal  Boarding Pass सम्बन्धी भुलसुधार
( प्रकाशित मिति २०७५।०७।१६)

नेपाल वायुसेवा निगमको मिति २०७५।०६।२५ मा प्रकाशित शिलबन्दी बोलपत्रको फाराममा बोलपत्रदाताले धरौटी वापत जम्मा गरेको बैंक ग्यारेण्टी को म्याद बोलपत्र खोल्ने मिति देखिको १२० दिनको हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकोले सच्याइएको छ ।


                                                       
नेपाल वायुसेवा निगम
साधारण सेवा तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन विभाग
न्यूरोड, कान्तिपथ, काठमाडौं ।
सम्पर्क फोन नं. ४२४८६१२, ४२२०७५७ एक्सटेशन नं. २२१२