Preloader

Download

S No. Title Date
11 Result Notice of Personality Test of Airhostess 2023-12-18
12 Online Ticketing (Dom) Guidelines 2023-12-01
13 Aakash Bhairab Shrawan-Bhadra (Vol. 43, No. 1) 2023-11-01
14 विमान परिचारिका (Airhostess) पदमा आवेदन दिने आवेदकहरुकाे स्वीकृत नामावली, २०८० 2023-10-09
15 निगमको विज्ञापन नं. ०७ र ०८।२०७९।८० का लागि अन्तिम सिफारिस गरीएको सम्बन्धी सूचना । 2023-10-07
16 Notification regarding the Airhostess Personality Test Schedule 2023-10-06
17 Request for Application from Pilots for A330/320 (type rated or non type rated) on contract basis 2023-10-03
18 Aakash Bhairab Chaitra-Baisakh (Vol. 42, No. 5) 2023-10-01
19 विज्ञापन नं. ७, ८, ९, १०, ११ र १२/२०७९-८० को लिखित नतिजा, कम्प्युटर सीप परीक्षण तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना 2023-09-18
20 निगमको विज्ञापन नं. ०४, ०५ र ०६।२०७९।८० का लागि अन्तिम सिफारिस गरीएको सम्बन्धी सूचना । 2023-08-12