बोलपत्र आव्हान : Air Sickness Bag and Paper Head Rest Cover || Nepal Airlines Corporation
बोलपत्र आव्हान : Air Sickness Bag and Paper Head Rest Cover

02 Jan, 2022


नेपाल वायुसेवा निगम
साधारण सेवा तथा सम्पती व्यवस्थापन विभाग
न्यूरोड, कान्तिपथ, काठमाडौँ 
बोलपत्र आव्हान
(प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७८-०९-१८)

यस निगमलाई आ. व. २०७८-०७९ को लागि अन्तराष्ट्रिय उडानमा प्रयोग हुने "Air Sickness Bag and Paper Head Rest Cover” आवश्यक भएको हुँदा  निगमबाट उपलब्ध गराएको बोलपत्र फाराममा उल्लेख गरेका शर्तहरुको अधिनमा रही गोरखापत्रमा प्रथम पटक प्रकाशित भएको मितिले ३१ औं दिन, दिनको १२ः०० बजे सम्म वा उक्त दिन सार्वजनिक बिदा पर्न गएमा बिदा पछि कार्यालय खुलेको दिन, दिनको १२ः०० बजे भित्र निगमले उपलब्ध गराएको फाराम रु. ३,०००।०० (अक्षरुपी  रु. तीन हजार मात्र, पछि फिर्ता नहुने) मा खरिद गरी रितपूर्वक सिलबन्दी बोलपत्र फाराम निगमको दर्ता चलानी शाखा, न्यूरोड (कान्तिपथ), काठमाण्डौंमा दर्ता गराईसक्नु पर्ने र सोही दिन, दिनको १४ः०० बजे निगमको केन्द्रिय कार्यालयस्थित खरिद शाखामा बोलपत्रदाता वा निजको प्रतिनिधिको रोहवरमा खोलिनेछ । उपरोक्त बोलपत्र, बोलपत्रदाता वा निजको प्रतिनिधिको अनुपस्थितिमा पनि खोल्न निगमलाई कुनै बाधा पर्ने छैन । यस सम्बन्धी अन्य थप जानकारीको लागि निगमको खरिद शाखामा सम्पर्क राख्न सकिनेछ । 
    
सम्पर्क फोन नं. ४२४८६१२, ४२२०७५७ एक्सटन्शन नं. २२१२