बोलपत्र रद्द गरिएको सम्बन्धमा : Butter || Nepal Airlines Corporation
बोलपत्र रद्द गरिएको सम्बन्धमा : Butter

06 Jul, 2021


नेपाल वायुसेवा निगम
साधारण सेवा तथा सम्पती व्यवस्थापन विभाग
न्यूरोड, कान्तिपथ, काठमाडौँ 
  बोलपत्र रद्द गरिएको सम्बन्धमा 
(सूचना प्रकाशित मिति २०७८-०३-२२)

यस निगमलाई आफ्नो अन्तराष्ट्रिय उडानहरुमा प्रयोग हुने Butter एक वर्षको लागि आवश्यक भएको भनी मिति २०७७-१२-०३ मा (E-bidding/e-GP) को माध्यमबाट बोलपत्र आव्हान गरेकोमा विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड –१९ को दोश्रो लहरका कारण उडानमा Butter आवश्यक नभएको भनी मूल्याङकन उप–समिति को मिति २०७८-०३-१५ को बैठकले अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि उक्त बोलपत्र रद्द गर्ने निर्णय गरेकोले सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । यस सम्बन्धी थप जानकारी आवश्यक भएमा खरिद शाखामा समेत सम्पर्क राख्न सकिनेछ । 
    
 सम्पर्क फोन नं. ४२४८६१२, ४२२०७५७ एक्सटेशन नं. २२१२