बोलपत्र रद्द गरिएको सम्बन्धमा : Roasted Salted Peanuts || Nepal Airlines Corporation
बोलपत्र रद्द गरिएको सम्बन्धमा : Roasted Salted Peanuts

17 Aug, 2021


नेपाल वायुसेवा निगम
साधारण सेवा तथा सम्पती व्यवस्थापन विभाग
न्यूरोड, कान्तिपथ, काठमाडौँ 
बोलपत्र रद्द गरिएको सम्बन्धमा 
(सूचना प्रकाशित मिति २०७८-०५-०१)

यस निगमलाई आफ्नो अन्तराष्ट्रिय उडानहरुमा प्रयोग गर्ने Roasted Salted Peanuts एक वर्षको लागि आवश्यक भएको भनी मिति २०७८-०१-०७ मा बोलपत्रको माध्यमबाट सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान गरेकोमा मूल्याङकन उप–समिति को मिति २०७८-०४-३२ को बैठकले उक्त बोलपत्र रद्द गर्ने निर्णय गरेकोले सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । यस सम्बन्धी थप जानकारी आवश्यक भएमा खरिद शाखामा समेत सम्पर्क राख्न सकिनेछ । 
    
सम्पर्क फोन नं. ४२४८६१२, ४२२०७५७ एक्सटेशन नं. २२१२