लिलाम बिक्रि सम्बन्धि बोलपत्र आह्वान || Nepal Airlines Corporation
लिलाम बिक्रि सम्बन्धि बोलपत्र आह्वान

02 Feb, 2020


लिलाम बिक्रि सम्बन्धि बोलपत्र आह्वान
(प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७६-१०-१९)

यस निगमको पुराना तथा प्रयोगमा नआएका सामानहरु लिलाम बिक्री गर्ने भएको हुदाँ इच्छुक ब्यक्ति वा संघ संस्थाहरुबाट सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान गरिन्छ । बोलपत्र फारम यो सूचना गोरखापत्रमा  प्रथम पटक प्रकाशित भएको मितिले ३० दिन सम्म रु ३०००/– (अक्षरुपी तिन हजार मात्र) तिरि निगमको केन्द्रिय कार्यालय कान्तिपथ, काठमाण्डौस्थित दर्ता चलानी शाखाबाट कार्यालय खुल्ला रहने समयभित्र प्राप्त गर्न सकिने छ । प्राप्त बोलपत्रमा उल्लेखित प्रावधान एवं शर्तहरुको अधिनमा रही यो सूचना गोरखापत्रमा  प्रथम पटक प्रकाशित भएको मितिले ३१ औ दिन भित्र दिनको १२:०० बजे सम्ममा शिलबन्दी बोलपत्र दर्ता गराई सक्नु पर्ने र सोही दिन दिनको १४:०० बजे निगमकोे सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा सवारी महाशाखामा शिलबन्दी बोलपत्रदाता वा निजको प्रतिनिधिको रोहवरमा सो बोलपत्र खोलिने छ । बोलपत्र खरिद गर्ने अन्तिम दिन र खोल्ने दिन सार्वजनिक बिदा पर्न गएमा उक्त दिनहरु क्रमशः त्यसको भोलिपल्ट कार्यालय खुल्ला रहने दिनलाई मानिनेछ । यस सम्बन्धि विस्तृत जानकारी प्राप्त बोलपत्र सम्बन्धि  कागजातमा हेर्नुहोला र साथै अन्य जानकारीको लागि निगमको सम्पति व्यवस्थापन तथा सवारी महाशाखामा सम्पर्क राख्न सकिने छ ।

नेपाल वायुसेवा निगम
साधारण सेवा तथा सम्पति व्यवस्थापन विभाग
कान्तिपथ, काठमाडौं