सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान || Nepal Airlines Corporation
सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान

22 Jun, 2021


नेपाल बायुुसेवा निगम
साधारण सेवा तथा सम्पति ब्यबस्थापन बिभाग

सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान
(प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७८।०३।०८) 

त्रि.अ.वि. स्थित यस निगमको ईन्जिनियरीङ्ग भवनको तेस्रो तल्लाको सौचालय पुन निर्माण गराउनु पर्ने भएको हुंदा, नेपाल सरकारबाट सो सम्बन्धि कार्य गर्न ईजाजतपत्र प्राप्त ईच्छुक अनुभवी कम्पनीहरुबाट सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरिन्छ । दरभाउपत्र फारम, यो सूचना गोरखापत्रमा प्रथम पटक प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्र रु १०००।–(अक्षरुपी : रुपैया एक हजार मात्र, फिर्ता नहुने) तिरी निगमको दर्ता चलानी शाखाबाट प्राप्त गर्न सकिने र प्राप्त दरभाउपत्रमा उल्लेखित प्रावधान एवं शर्तहरुको अधिनमा रहि यो सूचना गोरखापत्रमा प्रथम पटक प्रकाशित भएको मितिले १६ औं दिन भित्र दिनको १२ः०० बजेसम्ममा निगमको केन्द्रिय कार्यालयमा दर्ता गराईसक्नुपर्ने र सोही दिन दिनको १४ः०० बजे निगमको केन्दि«य कार्यालयस्थित सम्पत्ति ब्यबस्थापन तथा सवारी महाशाखामा दरभाउपत्रदाता वा निजको प्रतिनिधिको रोहबरमा खोलिनेछ । यदि उक्त दिन सार्वजनिक वा कुनै आकस्मिक बिदा पर्न गएमा ति कार्यहरु त्यस पछि लगतैको कार्यालय खोल्ने दिनमा हुनेछ ।