११ जनवरी २०२१ मा हङकङ उडान गर्ने यात्रुहरुका लागि COVID RT-PCR परीक्षण सम्बन्धी जरुरी सूचना ! || Nepal Airlines Corporation
११ जनवरी २०२१ मा हङकङ उडान गर्ने यात्रुहरुका लागि COVID RT-PCR परीक्षण सम्बन्धी जरुरी सूचना !

08 Jan, 2021


Click here for the details.


Download ( 99.09kB )