Shangri-La In-flight Magazine प्रकाशन सम्बन्धी || Nepal Airlines Corporation
Shangri-La In-flight Magazine प्रकाशन सम्बन्धी

12 Aug, 2019


नेपाल वायुसेवा निगम
संस्थागत विभाग
Shangri-La, In-flight Magazine प्रकाशन सम्बन्धी
सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान

प्रथम पटक प्रकाशित मिति : २०७६-०४-२७

यस निगमलाई २०७६ सालदेखि लागु हुने गरी तीन वर्षका लागि Shangri-La, In-flight Magazine निःशुल्क (Free of Cost) प्रकाशनका लागि बोलपत्रमा उल्लेख गरेको सर्तहरुको अधीनमा रही गोरखापत्रमा प्रथम पटक प्रकाशित भएको मितिले ३० औं दिन, दिनको १२ः०० बजेसम्म वा उक्त दिन सार्वजनिक विदा पर्न गएमा विदा पछि कार्यालय खुलेको दिन, दिनको १२ः०० बजे भित्र निगमले उपलब्ध गराएको फारम रु १००० । (अक्षरेपी एक हजार मात्र, फिर्ता नहुने) मा खरिद गरी रीतपूर्वकको सिलबन्दी बोलपत्र फारम निगमको संस्थागत विभागको प्रशासन शाखा, न्यूरोड (कान्तिपथ), काठमाडौंमा दर्ता गराई सक्नुपर्ने र सोही दिन दिनको १४ः०० बजे निगमको केन्द्रिय कार्यालय स्थित संस्थागत विभागमा बोलपत्रदाता वा निजको प्रतिनिधिहरुको रोहवरमा बोलपत्र खोलिनेछ । बोलपत्रदाता वा निजको प्रतिनिधिहरु उपस्थित नभएमा पनि बोलपत्र खोल्ने कार्यमा बाधा पर्नेछैन । यस सम्बन्धी अन्य थप जानकारीका लागि संस्थागत विभागमा सम्पर्क गर्न सकिनेछ ।