Preloader

Notices/Announcement

  • Home
  • Notices/Announcement

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धमा: Pure Drinking Water 1 Litre

Read more

REQUEST FOR QUOTATION NOTICE RESPONSIBLE NDT LEVEL III

Read more

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धमा: Plastic Glass 8Oz

Read more

Sealed Quotation(s) Re-Invitation For Procurement of Jet Fuel/ATF at Mumbai/VABB

Read more

पुराना सवारी साधन तथा स्पेयर पार्टस्हरु लिलाम बिक्रीका लागि सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

Read more

विमान परिचारिका पदमा आवेदन दिने म्याद थप गरिएको सूचना

Read more

Request for Proposal for V2527E-A5 Engine on Lease

Read more

Sealed Quotation(s) Re-Invitation For Procurement of Jet Fuel-ATF at Dubai-OMDB

Read more

Invitation of Sealed Tender for component support service under Power-By-The-Hour contract for two Airbus A320-200

Read more

करार सेवामा विमान परिचारिका नियुक्तिका लागि दरखास्त माग गरीएको सूचना

Read more

खुला तथा समावेशी प्रतियोगिता तर्फ विज्ञापन नं. ०४, ०५ र ०६।०७९।८० को अन्तरवार्ता तथा कम्प्युटर सीप परीक्षाण सम्बन्धी सूचना

Read more

बरिष्ठ विमान परिचारिका, बरिष्ठ विमान परिचारक पदमा बढुवाको सुचना

Read more

Media Center