Preloader

पदपूर्ति समितिको सूचनाहरु

  • Home
  • Downloads
  • पदपूर्ति समितिको सूचनाहरु
S No. Title Date
11 Notification regarding the Airhostess Personality Test Schedule 2023-10-06
12 Request for Application from Pilots for A330/320 (type rated or non type rated) on contract basis 2023-10-03
13 विज्ञापन नं. ७, ८, ९, १०, ११ र १२/२०७९-८० को लिखित नतिजा, कम्प्युटर सीप परीक्षण तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना 2023-09-18
14 निगमको विज्ञापन नं. ०४, ०५ र ०६।२०७९।८० का लागि अन्तिम सिफारिस गरीएको सम्बन्धी सूचना । 2023-08-12
15 Vacancy for Co-Pilots (P2) of A320, A330 2023-08-09
16 Result of Open Competition of vacancy no. 01,02,03 079/80 2023-08-06
17 विमान परिचारिका पदमा आवेदन दिने म्याद थप गरिएको सूचना 2023-07-30
18 करार सेवामा विमान परिचारिका नियुक्तिका लागि दरखास्त माग गरीएको सूचना 2023-07-16
19 खुला तथा समावेशी प्रतियोगिता तर्फ विज्ञापन नं. ०४, ०५ र ०६।०७९।८० को अन्तरवार्ता तथा कम्प्युटर सीप परीक्षाण सम्बन्धी सूचना 2023-07-15
20 Vacancy Notice for Safety Auditor of Airbus A320 A330 2023-06-28