Preloader

पदपूर्ति समितिको सूचनाहरु

  • Home
  • Downloads
  • पदपूर्ति समितिको सूचनाहरु
S NO. Title Download
1 खुला तथा समावेशी प्रतियोगिता तर्फ विज्ञापन नं १३ र १४।०७९।८० को अन्तिम सिफारिस सम्बन्धी सूचना।
2 निगमको विज्ञापन नं. ०९, १०, ११ र १२।२०७९।८० का लागि अन्तिम सिफारिस गरीएको सम्बन्धी सूचना ।
3 निगमको विज्ञापन नं. ०७ र ०८।२०७९।८० का लागि अन्तिम सिफारिस गरीएको सम्बन्धी सूचना ।
4 Notification regarding the Airhostess Personality Test Schedule
5 विमान परिचारिका (Airhostess) पदमा आवेदन दिने आवेदकहरुकाे स्वीकृत नामावली, २०८०
6 Request for Application from Pilots for A330/320 (type rated or non type rated) on contract basis
7 खुला तथा समावेशी प्रतियोगिता तर्फ विज्ञापन नं १३ र १४।०७९।८० को लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना।
8 विज्ञापन नं. ७, ८, ९, १०, ११ र १२/२०७९-८० को लिखित नतिजा, कम्प्युटर सीप परीक्षण तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना
9 निगमको विज्ञापन नं. ०४, ०५ र ०६।२०७९।८० का लागि अन्तिम सिफारिस गरीएको सम्बन्धी सूचना ।
10 Vacancy for Co-Pilots (P2) of A320, A330