Notice of Letter of Intent : Lubricants || Nepal Airlines Corporation
Notice of Letter of Intent : Lubricants

26 Nov, 2018


बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
(प्रकाशित मितिः २०७५।०८।१०)   

नेपाल वायुसेवा निगम, ग्राउण्ड सपोर्ट विभाग अन्तरगत ग्राउण्ड ईक्विपमेण्टसहरुमा प्रयोग गर्नका लागि Lubricants को सिलबन्दी बोलपत्रको सूचना मिति २०७५।०४।३१ गते गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित भए अनुसार म्याद भित्र प्राप्त भएका सिलबन्दी बोलपत्रहरु मध्ये तपशिलमा उल्लेखित बोलपत्रदाताको बोलपत्र सारभूतरुपमा प्रभावग्राही भएको हुंदा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २७ को उपदफा २ बमोजिमको प्रयोजनार्थ जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

बोलपत्रको सूचना प्रकाशित मिति बोलपत्रदाताको नाम, ठेगाना  मू.अ.क. सहितको रकम
२०७५।०४।३१ श्री नेपाल ल्युब आयल लिमिटेड, 
ललितपुर ।
रु. ४२,०५,७२४।४०


नेपाल वायुसेवा निगम
ग्राउण्ड सपोर्ट विभाग
त्रिभुवन अन्तराष्ट्यि विमानस्थल, 
काठमाण्डौं ।
  फोन नं. ०१४४७०७४६