Notices || Nepal Airlines Corporation
S N Title Published Date Download
1निगमको उड्डयन सेवामा प्रयोग हुने Disposable Plastic Glass 4 oz. खरिद सम्बन्धि  बोलपत्र आव्हानको सूचना13 Feb, 2019
2लिलाम बिक्री सम्बन्धी पुनः दोश्रो सिलबन्दी बोलपत्रको सूचना31 Jan, 2019
3REQUEST FOR PROPOSAL (RFP): NAC CREW LAYOVER, OSHAKA31 Jan, 2019 Download (159.35kB )
4सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना : Prefab shed for Ground Support Department21 Jan, 2019
5सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना : Prefab shed for Flight Service19 Jan, 2019
6Laptop & I-Pad   सम्बन्धी भूलसुधार17 Jan, 2019
7सेडान कार खरिद गर्नका लागि बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना15 Jan, 2019
8Invitation for Sealed Quotation of Freight Forwarder13 Jan, 2019 Download (354.54kB )
9Sealed Tender Notice for the Maintenance Support of NAC’s V2527E-A5 Engines08 Jan, 2019 Download (0.96MB )
10NOTICE OF INVITATION FOR BIDS (IFB) : Procurement of International Airport Aircraft  First Class Passenger/Crew Ramp Vehicle (Re-tender)03 Jan, 2019
11NOTICE OF INVITATION FOR BIDS (IFB) : Procurement of Self Propelled Potable Water Vehicle for Aircraft Servicing  (Potable Water Truck)02 Jan, 2019
12NOTICE OF INVITATION FOR BIDS (IFB) : Procurement of  Boarding-De-boarding Equipment for Passengers with Reduced Mobility (Ambulift)28 Dec, 2018
13सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान: Laptop and I-Pad24 Dec, 2018
14Notice for catering agreement in CAN-KIX19 Dec, 2018
15ADDENDUM NOTICE  : Procurement of Ground Power Unit for Aircraft Electrical System (GPU 90 kVA)14 Dec, 2018
16सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान : Paper Head Rest Cover07 Dec, 2018
17सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान : Branded Desktop Computer07 Dec, 2018
18NOTICE OF INVITATION FOR BIDS (IFB) : Procurement of Double Cab Pickup Van for Ramp Movement05 Dec, 2018 Download (411.06kB )
19सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान : Prefab shed construction04 Dec, 2018
20NOTICE OF INVITATION FOR BIDS (IFB) : Procurement of International Airport Aircraft  First Class Passenger-Crew Ramp Vehicle26 Nov, 2018