Careers || Nepal Airlines Corporation
S N Title Download
1अन्तरवार्ता सम्बन्धी सुचना : विज्ञापन नं. ०५-०७५-७६, ०६-०७५-७६ Download (100.96kB )
2सिफारिस सम्बन्धी सुचना : Adv no. 13,14,15,16,17,18-075-76 Download (235.51kB )
3Result of File Promotion (Grade-6,5,4) Download (36.43kB )
4Result of File Promotion(Grade 8 and 7) Download (35.19kB )
5Result of File Promotion(Grade 10 and 9) Download (29.70kB )
6सिफारिस सम्बन्धी सूचना Download (72.13kB )
7Result of Aptitude Test Download (25.01kB )
8Result Open Competition Adv. no. 08-2075-76 & 09-2075-76 Download (32.81kB )
9Request for Application from Pilots of Airbus A320 on contract basis Download (381.53kB )
10Schedule of Interview and Aptitide Test for Open Competition Download (61.51kB )
11आन्तरीक प्रतियोगीतात्मक परिक्षाको अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना Download (175.09kB )
12Request for Application from Pilots of Airbus A330 on contract basis Download (198.26kB )
13vacancy announcement Osaka Station - Office Secretary cum Security Manager Download (199.86kB )
14Request for Application from Pilots of Y-12 E Aircraft on contract basis Download (281.25kB )
15NEPAL AIRLINES CORPORATION HONG KONG OFFICE JOB ANNOUNCEMENT-VACANCY Download (282.35kB )
16Request for Application from Pilots of Airbus A330 on contract basis Download (198.79kB )
17Request for Application from B1 and B2 Category Aircraft Maintenance Engineer of Airbus A330-200 on contract basis Download (40.58kB )
18Vacancy Announement -Nepal Airlines Corporation-HKG Download (220.10kB )
19सम्मानित सर्वोच्चअदालतबाट जारी अन्तरिम आदेश अनूसार रिट नं. ०७५-WO-०८८१ को निवेदक कर्मचारीहरुलाई फारम भर्ने म्याद सम्बन्धि सुचना Download (67.19kB )
20बिज्ञापन नं १०-०७५-७६ , पद अधिकृत र बिज्ञापन नं ११-०७५-७६ , पद लेखा अधिकृतको परिक्षा कार्यक्रम परिवर्तन भएको सम्बन्धी सूचना Download (136.37kB )