Preloader

सिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

  • Home
  • Notice & Publications
  • सिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

सिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

नेपाल बायुुसेवा निगम
सिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
(प्रकाशित मिति : २०७९।०५।०८)

निगमको मिति २०७९।०४।२० मा गोरखापत्रमा प्रकाशित सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना अनुसार निगमको केन्द्रिय कार्यालय कान्तिपथ न्यूरोड परिसरको दक्षिणतर्फ रहेको ८ वटा पसल कवलहरु (क्षेत्रफल २०३७ बर्ग फिट) र दक्षिणी बाटो पारिको दक्षिण पश्चिम कुनामा अवस्थित दुई तल्ले घर (क्षेत्रफल ४०० बर्ग फिट) गरी जम्मा हुन आउने कुल क्षेत्रफल २४३७ बर्ग फिट रहेको स्थान २ (दुई) बर्षको लागि भाडामा दिने सिलसिलामा पर्न आएका सिलबन्दी बोलपत्र मध्ये अधिकतम मूल्याङ्कित (सबैभन्दा बढी रकम कवोलकर्ताको हैसियतले) सारभूत रुपमा प्रभावग्राही तपसिलमा उल्लेखित बोलपत्र छनौट भई स्वीकृति भएको हुंदा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २७ को उपदफा २ र ३ को प्रयोजनार्थ उक्त बोलपत्र संग सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

तपसिल :

छनोट भएको बोलपत्रदाताको
      नाम र ठेगाना
कबोल रकम प्रति महिना प्रति ब.फु 
       (बहाल कर बाहेक) 
दुई वर्षको कूल कबोल रकम 
(बहाल कर बाहेक) 
श्री संकटा क्लब
  टेबहाल, काठमाडौं
रु २१६।– 
   (रुपैया दुई सय सोह्र मात्र)
रु १,२६,३३,४०८।– 
(रुपैया एक करोड छब्बीस लाख तेत्तीस हजार चार सय आढ मात्र)

     

Media Center