Preloader

Download

S NO. Title Download
21 Notice for transit/ transfer to pax from RA 401, VIA Bangkok to other destinations.
22 काठमाण्डौं–दिल्ली–काठमाण्डौंको एयर सुविधा फाराम (Air Suvidha Form) सम्बन्धी जरुरी सूचना !
23 Notice to all passengers departing from Japan
24 मिति ०१ मे, २०२२ देखि ३१ मे, २०२२ सम्मको प्रत्येक मंगलबार र शुक्रबारको काठमाण्डौ–दुबई उडान विविध कारणले रद्द भएका बारे सुचना ।
25 Aakash Bhairab Magh-Fagun (Vol. 40, No 4)
26 ELIGIBILITY CRITERIA FOR ONLINE GSA (PASSENGER)IN THE UNITED ARAB EMIRATES (UAE)
27 ELIGIBILITY CRITERIA FOR ONLINE GSA (CARGO)IN THE UNITED ARAB EMIRATES (UAE).
28 Agent Debit Memo Policy
29 ELIGIBILITY CRITERIA FOR ONLINE GSA (PASSENGER) IN THE REPUBLIC OF INDIA
30 ELIGIBILITY CRITERIA FOR ONLINE GSA (CARGO) IN THE REPUBLIC OF INDIA