Preloader

Download

S No. Title Date
21 Aakash Bhairab Chaitra-Baisakh (Vol. 42, No. 5) 2023-10-01
22 विज्ञापन नं. ७, ८, ९, १०, ११ र १२/२०७९-८० को लिखित नतिजा, कम्प्युटर सीप परीक्षण तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना 2023-09-18
23 निगमको विज्ञापन नं. ०४, ०५ र ०६।२०७९।८० का लागि अन्तिम सिफारिस गरीएको सम्बन्धी सूचना । 2023-08-12
24 Vacancy for Co-Pilots (P2) of A320, A330 2023-08-09
25 Result of Open Competition of vacancy no. 01,02,03 079/80 2023-08-06
26 NAC Annual Report 79-80 2023-08-01
27 Agent Debit Memo Policy 2023-08-01
28 विमान परिचारिका पदमा आवेदन दिने म्याद थप गरिएको सूचना 2023-07-30
29 Typing Test Guidelines 2023-07-18
30 करार सेवामा विमान परिचारिका नियुक्तिका लागि दरखास्त माग गरीएको सूचना 2023-07-16